Josh-Frydenberg

Lao Động và đảng Xanh chống lại đề nghị trợ cấp cho than đá

Một đề nghị của chính phủ liên bang nhằm xử dụng tiền thuế của dân từ một quỹ năng lượng tái tạo, để tài trợ cho các nhà máy điện chạy bằng than đá, việc này đã dấy lên cuộc thảo luận thêm nữa về tương lai của việc cung cấp điện năng cho nước […]