hon-nhan-dong-tinh

Bộ trưởng cấp cao Australia kêu gọi bỏ phiếu bằng đường bưu chính về hôn nhân đồng giới

Vào hôm Chủ nhật, một trong những bộ trưởng cấp cao nhất của Úc đã khơi mào cuộc tranh luận về việc liệu hôn nhân đồng giới nên được hợp pháp hoá hay không, đề xuất bỏ phiếu bằng đường bưu chính quốc gia về vấn đề này. Chính sách của Thủ tướng Chính phủ […]